Palatinu

A volpe in pullinaghju

Per un tufunellu di u tilaghiu 
a Volpa era entrata in pullinaghiu 
di piule zeppu zeppu e di ialline. 
Una a una li s’affera, au bughîghine,
li s’ammorza 
tutte quante le si storza 
e si ne intorza 
principiendu pè lu core e le stintine.
Trascinoni, poi, a panza tecchia 
ruttizzendu, a Maga vecchia,
scellerata 
cerca d’esce… Ma, imbrutata 
passà più lun può per dove è entrata.
Batti, gira e bolta u pullinaghiu,
quinci e quindi ficca u musu 
ogn’esitu era chiusu :
troppu chiucu quellu sottu lu tilaghiu.
“Ohimmè! Corcia a me! Cumu feraghiu?
Eccumi, in carciula nera 
priggiunera!
Trimba, stufa, bella corda 
dumane 
mi si magnerà lu cane!
Fussi pur stata menu ingorda…”
L’occhiu adisperatu, pien di vampe 
ruspa, ruspa, ruspa, a duie zampe.
Ore e ore sane 
prova quì prova culane 
sforzu indarru! 
L’astracu un cede, pare farru.
Pensa e ripensa, disse, al fine:
un mi resta più che a fà la morta.
E si distigherò faccia a la porta
in cu la coda accarezzendu le ialline.
A ghiornu, lu padrone 
scopre per un tufone 
l’immensa stragge 
-Maledizione!
gridò… Ma, un mi dispiace:
la porca anch’ella morta iace! 
Chiama la moglia: veni, o Santa 
guarda chi bestia tamanta,
li è ingurgatu lu buccone!
È crepata d’indigestione!
T’entre. Per un’anca la agguanta,
à lampa fora.
A pedi-lesta salta allora 
e si ne scappa,
s’infoltra nu i buschetti;
poi ritta, in cima d’una scarpa 
a lu padron ti face dui versetti.

Don Domenico Carlotti

Corsica antica e moderna - Gennaio-Giugno 1938-XVI, Francesco Guerri, Marco Angeli, Casa editrice G.Chiappini, Livorno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *