May 2022

Chers amis, chers lecteurs, quelques informations à propos de la mise à sac de Sartè du 25 au 26 mai 1583, il y 439 ans jour pour jour. L'un de nos fidèles contributeurs, Antò-Marcu Galloni d'Istria, ostéopathe sartenais, dont la famille s'enracine dans la région concernée depuis plusieurs siècles, a tenu à nous faire parvenir […]

Tutelare, per sopra e tombe Speperse di li nòstri mòrti, Per sopra a l’òrte chi l’avvinghienu, Ecculu, s’alza! S’alza a l’usciu di li paisòli, Duv'ella finisce a pianura, Senza paura, e l’incuronanu I primi nuli. S’alza e fra li nudosi tronchi Di li cavoni e di l’olivi U so fustu appinatu e fùsulu Spicca più […]

U 3 d’aostu 1925, per l’inaugurazione di a Croce di u Ricordu in Ponte Novu . MONSIGNORE, FRATELLI CORSI, 156 anni or sonu chi a Corsica ha persu in un sòlu jornu UN’INDIPENDENZA CUNQUISTATA CUN TAMANTI SACRIFIZÌ. E l’acque di Golu, durente un seculu e mezzu, hanu francu l’arche sacre senza pudè lavà a maccula […]

Per un tufunellu di u tilaghiu a Volpa era entrata in pullinaghiu di piule zeppu zeppu e di ialline. Una a una li s’affera, au bughîghine, li s’ammorza tutte quante le si storza e si ne intorza principiendu pè lu core e le stintine. Trascinoni, poi, a panza tecchia ruttizzendu, a Maga vecchia, scellerata cerca […]